Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Reehof ligt in de wijk Parijsch aan de Prijsseweg, met aan de oostzijde de Christelijke Gereformeerde Kerk (de Ark), aan de westzijde, de Ottersingel en de Reehof wordt ontsloten vanaf de Reelaan. 

In Reehof worden 16 Smartwoningen voor starters, 4 levensloopbestendige Smartwoningen en de Hospice Nocturne gerealiseerd. De woningen, het bergingblok met 20 bergingen en de hospice staan straks op een gemeenschappelijk (binnen) gebied. Gezamenlijk te onderhouden. In Reehof woon je niet alleen naast elkaar, maar ook mét elkaar.

Dit bijzondere nieuwbouwproject bestaat uit 16 Smartwoningen voor starters en 4 levensloopbestendige Smartwoningen voor senioren of gezinnen met een zorgbehoevend gezinslid.

Reehof staat symbool voor het leven. De Smartwoningen zijn ideaal voor starters. Bomvol verwachtingen en enthousiast op weg naar een eerste grote stap in de vorm van een eigen huis. Een plek om te beginnen met bouwen aan een mooie toekomst.

Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer in de terminale zorg. Het doel van deze zorg is om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van iemands leven.

Hospicezorg wordt aangeboden in twee vormen, namelijk in de vorm van High Care hospice en in de vorm van een Bijna- thuis- huis. In een High Care Hospice is er 24 uur per dag medische zorg aanwezig. Dit gebeurt in een vast team van artsen, beroepskrachten en vrijwilligers. Een Bijna- thuis- huis wil de woonsituatie van de gast zoals de gast het thuis gewend is zoveel mogelijk nabootsen. In deze hospices hebben de gasten hun eigen huisarts en wordt de dagelijkse zorg verleend door de wijkverpleegkundigen van de thuiszorg en vrijwilligers die vrijwel de hele dag aanwezig zijn.

Hospice Nocturne is een Bijna- thuis- huis. Hospice Nocturne is een organisatie voor en door de regiogemeente Culemborg en gemeente West-Betuwe.

Naast de medische zorg van de thuiszorg en huisartsen zorgen de vrijwilligers in het hospice - onder leiding van drie coördinatoren dat het de gasten van hospice Nocturne aan niets ontbreekt en wel 24/7. Er wordt bij ons geen enkel onderscheid gemaakt; gelovig of niet, arm of rijk, jong of oud.

Binnen Reehof worden 23 parkeerplaatsen gerealiseerd. Op het gemeenschappelijk te beheren terrein. 2 van deze parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor jullie deelauto’s. Deze volledig elektrische deelauto’s maken onderdeel uit van dit unieke plan. Alle bewoners van Reehof krijgen toegang tot de geboden deelauto’s.

Ruimte is een schaars goed, zeker in stedelijk gebied. Een geïntegreerd en gedeeld aanbod voor wonen en mobiliteit biedt goede mogelijkheden om met minder parkeerruimte meer woongelegenheid en meer (groene) ruimte te creëren. Zo ook in Reehof. 

OnzeAuto faciliteert in Reehof het delen van elektrische voertuigen in besloten kring. Niet als auto- of verhuurbedrijf, maar voor een woongemeenschap, een warme kring van gebruikers, die elkaar kennen of leren kennen. 

Binnen Reehof doet elke koper verplicht mee aan deelmobiliteit. Voor de bewoners geldt een tarief model met verschillende abonnementen. Ze kunnen kiezen voor een vaste maandelijkse bijdrage en daaraan gekoppelde km- en uurtarieven voor het feitelijke gebruik.

Dit betekent dat u samen het beheer moet uitvoeren. Bij een terrein kunt u bijvoorbeeld denken aan het schoonhouden van het terrein en indien nodig het vernieuwen van het straatwerk. U kunt hier samen met de mede-eigenaren afspraken over maken. Alle eigenaars maken maandelijks geld over voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten.

De kaveloppervlaktes van de Smartwoningen variëren van 57m² tot 84m². 

Koopstart is door Stichting op Maat speciaal ontwikkeld voor jongeren om een eigen woning betaalbaar te maken. Ook Timpaan biedt jou deze optie bij de 16 starterswoningen. Zo betaal je 15%  minder (uitgestelde betaling). De hypotheek en maandlasten zijn een stuk lager dan de eigenlijke waarde van de woning. Je wordt volledig eigenaar, de hypotheeklasten zijn volledig aftrekbaar en de woning is te financieren met de Nationale Hypotheekgarantie. (NHG). Je kunt de woning later gewoon vrij op naam verkopen op de vrije markt tegen de marktwaarde op dat moment. De winst uit de waardestijging of het verlies bij waardedaling deel je met Timpaan. Met Koopstart brengt Timpaan betaalbaar wonen binnen handbereik (www.opmaat.nl).

In Reehof worden geen huurwoningen aangeboden.

De woningen zijn inmiddels allemaal verkocht.

Ja, er geldt een zelfbewoningsplicht.

Het project Reehof is op 30 mei in verkoop gegaan.

De inschrijfperiode startte op 30 mei en eindigde op 7 juni. U kunt zich nog wel als reservekandidaat inschrijven.

De woningen zullen worden toegewezen op basis van de volgorde van de aangegeven voorkeuren. Wanneer er meerdere inschrijvers zijn met de 1e voorkeur voor een specifiek bouwnummer, krijgen inwoners van de gemeente Culemborg voorrang, daarbij krijgen kandidaten die alle gevraagde documenten bij inschrijving hebben aangeleverd en voldoen aan de gevraagde eisen m.b.t. het inkomen en haalbaarheid voorrang. Daarnaast wordt de overig ingevulde informatie in het inschrijfformulier meegewogen bij de toewijzing van de beste kandidaat. Als de 1e voorkeurkeuze voor een specifieke woning al aan een andere gegadigde is toegewezen, kan een eventuele 2e keuze worden toegewezen, enz.

De inschrijvingsvoorwaarden staan bij de start verkoop in de Toelichting op de inschrijfprocedure op de website bij ‘Verkoopdocumenten’. 

Vrij Op Naam betekent dat u koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Bouw- en grondkosten (de 16 Smartwoningen worden geldt eeuwigdurend afgekochte canon);
 • Kosten van architect en overige adviseurs;
 • Aanlegkosten van water, elektra en riolering;
 • Gemeentelijke leges;
 • Eenmalige aansluitkosten --nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering;
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van uw woning;
 • Makelaarscourtage;
 • Omzetbelasting (21% BTW) danwel gedeeltelijke overdrachtsbelasting (8%) over de koopsom. Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend;
 • Kosten garantie-instituut Woningborg; 
 • Rente over de grond- en bijkomende kosten tot 7 dagen na het vervallen van de opschortende voorwaarden. 

Kosten die niet in de V.O.N. zitten zijn o.a.:

 • Kosten voor eventueel meerwerk;
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening;
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nutsvoorzieningen;
 • Afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek;
 • Renteverlies tijdens de bouw;
 • De klimaatinstallatie.

De prognose van start bouw is Q3 - 2022.

De bouwtijd bedraagt naar verwachting één jaar.

In plaats van radiatoren beschikt de woning over een vloersysteem voor verwarming en koeling. Dit is niet alleen uiterst comfortabel, maar ook beter voor je gezondheid en het milieu. We­ plaatsen een warmtepomp in de woning die verwarming en koeling levert. En voorziet in warm tapwater. De energie die deze warmtepomp nodig heeft om warmte en koeling te leveren, komt vanuit de bron.  Zonnepanelen op de woning z­ijn er om te voldoen aan de duurzaamheidseisen.

U kunt de opbrengst van de zonnepanelen gebruiken voor uw eigen huishouding en kan daarmee de energierekening verlagen.

Standaard huur je deze (klimaat) installatie, maar kan je ook kiezen voor het kopen van het installatiepakket.  Je hoeft zelf dus niet te investeren. De klimaatinstallateur (Celsias) financiert, installeert en beheert de installatie (warmtepomp, voorraadvat en zonnepanelen). Je betaalt slechts voor het gebruik ervan.

Ja, alle Smartwoningen worden standaard voorzien van een badkamer en toiletruimte met sanitair en tegelwerk. Deze is tegen meerprijs uit te breiden met aanvullende wensen.

Nee, alle Smartwoningen worden standaard zonder keuken opgeleverd. Wij hebben een geselecteerde keukenshowroom bij het project betrokken die een projectkeukenaanbieding maakt. Zo krijgt u een idee wat er mogelijk is en voor welke kosten. Uiteraard kunt u bij hen ook een keuken aanschaffen die geheel op uw persoonlijke wensen is afgestemd.

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaalt u de koopsom van de grond (16 Smartwoningen: afkoopsom eeuwigdurend afgekochte canon). De aanneemsom betaalt u vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvangt u van de aannemer een factuur, die u vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. U kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen naar uw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Om in aanmerking te komen voor een Smartwoning, moet je voldoen aan de gestelde inkomensgrens. Voor een éénpersoonshuishouden is dit € 55.500,- en voor een gezamenlijk inkomen is dit € 65.500,- bruto per jaar. Dit toetsen we aan de hand van een Inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van de Belastingdienst, die je bij de inschrijving voegt. Op de site van de Belastingdienst lees je hoe je deze opvraagt.